Издавачка делатност Републичког завода за
заштиту споменика културе - Београд

- Часописи:

 

Саопштења
I
1956
Саопштења
II
1957
Саопштења
III
1957
Саопштења
IV
1961
Саопштења
V
1962
Саопштења
VI
1964
Манасија, историја – живопис
(редактори Стеван Томић, Радомир Николић)
Детаљније...
Саопштења VII 1966
Саопштења
VIII
1969
Саопштења
IX
1970
Саопштења
X
1974
Саопштења
XI
1978
Саопштења
XII
1979
Саопштења
XIII
1981
Саопштења
XIV
1982
Саопштења
XV
1983
Саопштења
XVI
1984
Саопштења
XVII
1985
Саопштења
XVIII
1986
Саопштења
XIX
1987
Саопштења
XX-XXI
1988/89  
Саопштења
XXII-XXIII
1990/1991
Саопштења
XXIV
1992
Саопштења
XXV
1993
Саопштења
XXVI
1994
Саопштења
XXVII-XXVIII
1995/96
Саопштења
XXIX
1997
Саопштења
XXX – XXXI
1998-1999
Саопштења
XXXII – XXXIII
2000-2001
Саопштења
XXXIV
2002
Саопштења
XXXV-XXXVI
2003-2004
Саопштења
XXXVII-XXXVIII
2005-2006
Саопштења
XXXIX
2007
Саопштења
XL
2008
Саопштења
XLI
2009
Саопштења XLII 2010 (Садржај)
Саопштења
XLIII
2011
Саопштења XLIV 2012 (Садржај)
Саопштења XLV 2013  
Саопштења XLVI 2014 (Садржај)
Саопштења XLVII 2015 (Садржај)
Саопштења XLVIII 2016 (Садржај)
Саопштења XLIX 2017 (Садржај)

Колубара 1
1992
(ПДФ) (11,1 MB)
Колубара 2
1995
(30,8 MB)
Колубара 3
1998
(ПДФ) (17,5 MB)
Колубара 4 2005 (ПДФ) (168 MB)
Колубара 5 2011 (ПДФ) (178 MB)
Колубара 6
2013
(ПДФ) (15 MB)

Зборник заштите споменика културе XXII – XXIII (1972 / 1973) (Садржај)
Зборник заштите споменика културе XXIV (1974) (Садржај)

 

- Посебна издања:

1965.
М. Туфегџић, Конзервација текстила

1966.
В. Радосављевић, Конзервација књишко - архивског матријала

1967.
Група аутора, Чување, одржавање и превентивна заштита покретних споменика културе у власништву цркве
M. Janjić, N. Bilbija, Kratak kurs iz nauke o stenama
В. Бргуљан, Систем заштите споменика културе у С. Р. Србији

1968.
Група аутора, Чување и одржавање зидних слика
Група аутора, Начин вођења евиденције стања споменика културе

1976.
Grupa autora, Međurepubličko savetovanje posvećeno sprečavanju krađa, šverca i nelegalne trgovine kulturnim dobrima

1978.
Д. Богдановић, В. Ђурић, Д. Медаковић, Хиландар
Д. Богдановић, В. Дјурић, Д. Медаковић, Hilandar
D. Bogdanović, V. Djurić, D. Medaković, Chilandar
Д. Богдановић, В. Дјурић, Д. Медаковић, Hilandar
П. Опачић, Зејтинлик – српско војничко гробље у Солуну

1979.
P. Opačić, Le Front de Salonique – Zeitinlik

1981.
М. Шакота, Ризница манастира Бање код Прибоја (Садржај)

1982.
Б. Живковић, Каленић – цртежи фресака.
И. Здравковић, Конзерватоски принципи и методи
Групе аутора, Сећања конзерватора (Садржај)
М. Чанак-Медић, Црква Св. Ахилија у Ариљу (Садржај)
О. Кандић, Манастир Градац

1983.
Б. Живковић, Манасија – цртежи фресака
Б. Вујовић, Бранковина (Садржај)
С. Ђурић, Манастир Љубостиња
Д. Милошевић, Ј. Нешковић, Ђурђеви ступови у Старом Расу
С. Томић, Споменици културе, њихова својства и вредности

1984.
Б. Живковић, Сопоћани – цртежи фресака
Н. Пешић-Максимовић, Споменичке вредности сеоских центара у Србији
М. Шакота, Дечанска ризница
Г.Суботић, Манастир Жича
G. Subotić, Le Monastere de Žiča
В. Радосављевић, Техника старог писма и минијатуре
Група аутора, Заштита споменика народног градитељства

1985.
Б. Живковић, Жича – цртежи фресака
В. Ђурић, Икона Светог краља Стефана Дечанског
Р. Финдрик, Народна архитектура – путеви чувања и заштите
С. Ђурић, Љубостиња – црква Успења Богородичиног
О. Кандић, Д. Милошевић, Манастир Сопоћани
O. Kandić, D. Milošević, Le monastere de Sopoćani
V. Brguljan, Medjunarodni sistem zaštite kulturnih i prirodnih dobara

1986.
Б. Живковић, Поганово – цртежи фресака
М. Чанак-Медић, Ђ. Бошковић, Архитектура Немањиног доба, књ. I: цркве у Топлици и долинама Ибра и Мораве (Садржај)
М. Соколовић, Зејтинлик – српско војничко гробље у Солуну
Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791-1848
О. Kandić, D. Milošević, Sopoćani Monastery
М. Шакота, Манастир Студеница
D. Milošević, J. Nešković, Les ''Tours de St. Georges'' dans le vieux Ras
M. Šakota, Studenica Monastery
M. Šakota, Le monastere de Studenica
М. Петровић, Студенички типик и самосталност српске цркве

1987.
Б. Живковић, Доња Каменица – цртежи фресака
Г. Бабић, Краљева црква у Студеници
M. Поповић, Стари град Рас
Г Суботић, Манастир Жича
М. Шакота, Манастир Студеница
M. Šakota, Studenica Monastery
O. Kandić, The Monastery of Gradac
С. Ђурић, Манастир Љубостиња
Д. Милошевић, Ј. Нешковић, Ђурђеви ступови у Старом Расу
Ј. Нешковић, Р. Николић, Петрова црква код Новог Пазара
С. Мојсиловић-Поповић, Б. Вујовић, Манастир Троноша
J. Nešković, R. Nikolić, L’église Saint-Pierre pres de Novi Pazar
Р. Финдрик, Златиборска брвнара и Музеј народног градитељства ''Старо село''  у Сирогојну
Група аутора, Народно градитељство на Балкану (Садржај)

1988.
Н. Катанић, Декоративна камена пластика споменика моравске школе
М. Шакота, Студеничка ризница
G. Subotić, Žiča Monastery

1989.
Б. Живковић, Грачаница – цртежи фресака.
М. Чанак-Медић, Архитектура Немањиног доба, књ. II: цркве у Полимљу и на Приморју (Садржај)
А. Јуришић, Градац – резултати археолошких радова
Д. Милошевић, Манастир Грачаница
D. Milošević, Gračanica Monastery
В. Ристић, Лазарица и Крушевачки град
V. Ristić, L’église Lazarica Et la place forte de Kruševac
М. Љубинковић, Манастир Раваница
M. Ljubinković, Le monastére de Ravanica
М. Шупут, Манастир Бањска
М. Михаиловић, М. Ковачевић, Нова Павлица
О. Кандић, Манастир Градац
С. Петковић, Хиландар (Садржај)
S. Petković, Chilandar
Z. Petrović, Spomenički kompleks bitke na Kosovu polju

1990.
Б. Живковић, Раваница – цртежи фресака
И. Здравковић, Документи народног стваралаштва у прошлости.
Д. Давидов, Споменици Будимске епархије
М. Шакота, Манастир Студеница
Љ. Зотовић, Ч. Јордовић, Viminacium – некропола ''Више гробаља''

1991.
Б. Живковић, Богородица Љевишка – цртежи фресака
З. Јовановић, Александар Дероко (Садржај)
А. Јуришић, Нова Павлица – резултати археолошких радова
O. Kandić, Le monastére de Gradac
М. Поповић, Београдска тврђава
М. Popović, The Fortress of Belgrade
М. Шупут, Споменици српског  црквеног градитељства XVI-XVII век
В. Ђурић, Сопоћани

1992.
Б. Живковић, Милешева – цртежи фресака
Група аутора, Обнова манастира Свети Арханђели код Призрена
Е. Мушовић, С. Вујовић, Џамије у Новом Пазару
М. Соколовић, Орашац – знаменита места и градитељско наслеђе (Садржај)
Група аутора, Ратна страдања православних храмова у српским областима у Хрватској 1991
Grupa autora, War damage sustained by Orthodox Churches in Serbian Areas of Croatia in 1991
Д. Давидов, Фрушкогорски манастири
С. Мирчов, Библиографија Милорада Панића-Сурепа
Група аутора, Просторно и урбанистичко планирање и градитељско наслеђе
Ђ. Бошковић, М. Ковачевић, Хиландар – саборна црква
С. Раичевић, Споменици у старој жупи Оногошт
Д. Поповић, Српски владарски гроб у средњем веку

1993.
Б. Живковић, Милешева – цртежи фресака
Б. Тодић, Старо Нагоричино (Садржај)

1994.
Група аутора, Иконостас цркве манастира Благовештења под Кабларом
Б. Крстановић, Кућа брвнара Даниловића у селу Лоћане
Група аутора, Молитва у гори – цркве брвнаре у Србији (Садржај)
С. Поповић, Крст у кругу, архитектура манастира у средњевековној Србији
Ј. Крунић, Кућа и вароши у области Старе Рашке

1995.
М. Чанак-Медић, О. Кандић, Архитектура прве половине XIII века, књ. I: цркве у Рашкој (Садржај)
М. Чанак-Медић, Архитектура прве половине XIII века, књ. II: цркве у Рашкој
Н. Дудић, Стара гробља и надгробни белези у Србији
О. Кандић, Д. Минић, Е. Пејовић, Манастир Милешева - истраживање и обнова
О. Кандић, С. Поповић, Р. Зарић, Манастир Милешева
М. Чанак-Медић, Aрхитектура прве половине XIII века II том (Садржај)

1996.
М. Ђурђевић, Петар и Бранко Крстић
М. Вукотић, Момчило Белобрк (Садржај)
М. Чанак- Медић, Свети Ахилије у Ариљу
А. Кадијевић, Момир Коруновић
М. Љубинковић, Манастир Раваница
Ј. Крунић, Баштина градова средњег Балкана

1997.
С. Ненадовић, Осам векова Хиландара
Љ. Драгићевић, Савремени материјали у заштити споменика културе
М. Јевтић, Источници Радомира Станића
С. Радојчић, Портрети српских владара у средњем веку, (приредио С. Петковић) (Садржај)
А. Кадијевић, Један век тражења националног стила у српској архитектури (средина XIX -средина XX века)
М. Цуњак , Б. Цветковић, Црква Успења Пресвете Богородице у Смедереву
Г. Гордић, В. Павловић-Лончарски, Т. Дамљановић, Архитектонске споне Београд-Праг, изложба

1998.
С. Ракић, Иконе Босне и Херцеговине (XVI-XIX вијек)
Група аутора, Чувари баштине – 50 година рада Републичког завода за заштиту споменика културе
Група аутора, Споменичко наслеђе
Зборник радова Манастир Црна Река и Свети Петар Коришки
С. Тошева, Бранислав Којић

1999.
Љ. Шево, Манастир Ломница (Садржај)
М. Чанак- Медић, Б. Тодић, Манастир Жича
С. Петковић, Хиландар (Садржај)
S. Petković, Chilandar (Садржај)
М. Беловић, Раваница – историја и сликарство
М. Медић, Стари сликарски приручници I
Група аутора, Споменичка баштина Косова и Метохије (Садржај)
Grupa autora, Cultural heritage of Kosovo and Metohija (Садржај)

2000.
С. Поповић, С. Ћурчић, Наупара – корпус сакралне архитектуре Србије у касном средњем веку 1335-1459 (Садржај)
М. Симић, Храм Св. Саве у околини Стразбура
М. Лесек, Уметничка баштина у Срему (Садржај)

2001.
Старине Горње Добриње, родног места Кнеза Милоша

2002.
Г. Цветковић-Томашевић, Рановизантијски подни мозаици у епископском двору у Хераклеји Линкестис
G. Cvetković-Tomašević, Corpus des mosaiques Paleobyzantines de pavement (Садржај)
Група аутора, Споменичка баштина Косова и Метохије
Grupa autora, Cultural heritage of Kosovo and Metohija
С. Пејић, Манастир Пустиња (Садржај)
М. Чанак- Медић, Свети Ахилије у Ариљу – историја, уметност (Садржај)
Зборник радова Свети Ахилије у Ариљу – историја, уметност (Садржај)
A. Davidov Temerinski, Byzance encore vivante (Садржај)
Ј. Секулић, Минхенска школа и српско сликарство (Садржај)
М. Медић, Стари сликарски приручници II

2003.
М. Шупут, Манастир Бањска
М. Šuput, Banjska Monastery
В. Кораћ, Споменици монументалне српске архитектуре XVIвека у Повардарју
Група аутора, Заштита спомен обележја из ратних периода
Група аутора, Атлас народног градитељства Србије, Народно градитељство општине Књажевац – Стара Паланина
Група аутора, Орашац: Знаменито место (брошура)
М. Јевтић, Подстицаји Милке Чанак- Медић

2004.
В. Суботић, В. Петровић, Ћеле кула и Чегар (Садржај)
З. М. Јовановић, Зебрњак (Садржај)
Група аутора, Ново Брдо (Садржај)
В. Кораћ, М. Ковачевић, Манастир Хиландар - конаци и утврђење (Садржај)
Т. Дамљановић, Чешко – српске архитектонске везе 1918-1941 (Садржај)
П. Опачић, Солунски фронт - Зејтинлик (Садржај)
М. Јевтић, Прочитавања прошлости – разговори са Ђурђем Бошковићем
Ивана Продановић-Ранковић, Б. Поповић, В. Николић, Црква покрова Пресвете Богородице у Баричу (CD)

2005.
О. Кандић, Манастир Градац (Садржај)
Р. Петровић, Црколез – цртежи фресака
М. Медић, Стари сликарски приручници II (Садржај)
М. Медић, Стари сликарски приручници III (Садржај)
Група аутора, Археолошка истраживања Е- 75, I (Садржај)

2006.
М. Брмболић, Б. Крстановић, М. Миљковић, Манастир Хиландар, занати
Б. Крстић, Законодавство архитектонске баштине (Садржај)
В. Бргуљан, Споменичко право (Садржај)
Б. Поповић, Ивана Продановић-Ранковић, В. Николић, Карађорђев град у Тополи (CD)
Група аутора, Изложба меморандум (CD)

2007.
Група аутора, Споменичко наслеђе Србије
И. Стевовић, Б. Цветковић, Манастир Каленић
I. Stevović, B. Cvetković, Monastery Kalenić
Г. Симић, Д. Тодоровић, М. Брмболић, Р. Зарић, Манастир Ресава
G. Simić, D. Todorović, M. Brmbolić, R. Zarić, Monastery Resava (2007)
М. Јовин, Пећка Патријаршија, Истраживања и резултати 2006
М. Јевтић, Препознавање времена - разговори са Војиславом Кораћем
М. Брмболић, М. Миљковић, Манастир Хиландар - браве и оружја
М. Чанак- Медић, Архитектура друге половине XIII  века, I (Садржај)
Радомир Станић, Одабрани радови (Садржај)
Зоран Ракић, Црква Светог Јована Претече у Црколезу
Zoran Rakić, The Church of St. John the Baptist at Crkolez
Милка Чанак-Медић, Бранислав Тодић, Манастир Жича
Milka Čanak-Medić, Branislav Todić, The Monastery of Žiča
Драгана Милисављевић, Јошаница – цртежи фресака
Божидар Крстановић, Естела Радоњић Живков, Атлас народног градитељства Србије, Општина Пожега, Свеска 1(Садржај)
Ружица Васић, Слике Ђорђа Крстића са споменика Краљу Милану Обреновићу у цркви Св. Петке у Ћурлинама, приказ конзерваторско рестаураторских радова

2008.
Милка Чанак-Медић, Манастир Дечани - Саборна црква - архитектура (Садржај)
Маја Ђорђевић, Археолошка налазишта римског периода у Војводини / Archaeological Sites from the Roman Period in Vojvodina (Садржај)
Бранислав Цветковић, Иван Стевовић, Јелена Ердељан, Манастир Јошаница
Branislav Cvetković, Ivan Stevović, Jelena Erdeljan, The Monastery Jošanica
Оливера Кандић, Манастир Градац
Милош Јевтић, Аманет српског села, разговори са Надеждом Пешић-Максимовић
Радован Бунарџић, Марина Бунарџић, Сава Дериковић и Предраг Гавовић, Топографија Полимља, археологија – свеска 1 (Садржај)
Татјана Стародубцев, Манастир Сисојевац
Tatjana Starodubcev, Monastery Sisojevac
Драгана Милисављевић, Сисојевац - цртежи фресака
Сретен Петковић, Хиландар (Садржај)
Љубинко М. Драгичевић, Михаило М. Ршумовић, Конзервација и рестаурација камена (Садржај)

2009.
Марин Брмболић, Вршачки замак (Садржај)
Светлана Пејић, Манастир Свети Никола Дабарски (Садржај)

2010.
Гордана Симић, Донжон куле у фортификацији средњовековних градова (Садржај)
Светска баштина Србија, „Patrimonie mondial de Serbie“
Светска баштина Србија, World Heritage Serbia“
Светска баштина Србија - на кинеском
Светска баштина Србија, „Всемирное Наследие Сербия“
Светска баштина Србија, „Welterbe Serbien“

2011.
Марин Брмболић, Мала Света Гора у клисури реке Црнице
Marin Brmbolić, The Little Holy Mountain in the Gorge of the Crnica River
Ружица Васић, Конзервација и рестаурација слике „Цвеће“ аутора Саве Шумановића
Маја Ђорђевић, Мраморје, пројекат конзервације средњовековних камених надгробних обележја-стећака на археолошком налазишту Мраморје у Перућцу, општина Бајина Башта

2012.
Симић Гордана, Средњовековни град Голубац
Simić Gordana, The mediaeval fortress of Golubac
Зебрњак 1912-2012 (водич кроз сталну изложбену поставку унутар спомен-костурнице на Зебрњаку)
Маја Ђорђевић, Мраморје, средњовековна камена надгробна обележја - стећци на археолошком налазишту Мраморје у Растишту, на потесима Гајеви и Урошевине, Општина Бајина Башта
Божидар Крстановић, Естела Радоњић Живков, Народно градитељство општине Горњи Милановац

2013.
Марко Поповић, Смедеревски град
Marko Popović, Smederevo fortress
Божидар Крстановић, Естела Радоњић Живков, Атлас народног градитељства Србије - Свеска III, Народно градитељство општине Чајетина и Ужице

2014.
Александра Давидов Темерински, Црква Ваведења Богородице у Липљану
Aleksandra Davidov Temerinski, The Church of the Presentation of the Virgin in the Temple at Lipljan
Александра Давидов Темерински, Црква Ваведења Богородице у Липљану - каталог
Grupa autora, Biznis plan za rehabilitaciju nepokretnih kulturnih dobara (Download - PDF (9,85 МB))
Мирјана Благојевић, Радивоје Арсић, Вишемиленијумско наслеђе Колубаре
Mirjana Blagojević, Radivoje Arsić, The Multi-Millennian Heritage of the Kolubara River

2015.
Милка Чанак-Медић, Даница Поповић, Драган Војводић, Манастир Жича
Пејић Светлана, Црква Светог Никола у Никољцу
Алекса Јеликић, Драган Станојевић Креч као истопријски материјал
Надежда Пешић Максимовић, Моравска кућа Србије

2016.
Марин Брмболић, Крстови из ризнице манастира Хиландара
Марко Поповић, Манастир Студеница : археолошка открића
Божидар Крстановић, Естела Радоњић Живков, Народно градитељство општине Крагујевац
Владимир Џамић, Манастир Свете Тројице под Овчаром

2017.
Марина Бунарџић, Прибојско Мраморје
Група аутора, Светска баштина Србија
Александра Давидов Темерински, Богородица Љевишка у Призрену
Aleksandra Davidov Temerinski, Church of the Holy Virgin Ljeviška in Prizren
Aleksandra Davidov Temerinski, Kisha e Levishenes ne Prizren

2018.
Зборник радова, Археолошка истраживања на аутопуту Е80
Немања Смичиклас, Маријана Протић, Весна Црноглавац, Медиана. Мозаик са Христовим монограмом
Немања Смичиклас, Маријана Протић, Весна Црноглавац, Медиана. Мозаик из Стадибадијума А
Гордана Симић, Светлана Вукадиновић, Утврђење манастира Ресаве: од замисли до остварења


Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.