Ц Е Н О В Н И К - за израду Услова за предузимање мера техничке заштите на непокретним културним добрима од изузетног значаја у поступку е-обједињене процедуре

Ц Е Н О В Н И К - за израду Услова за предузимање мера техничке заштите на непокретним културним добрима од изузетног значаја у поступку е-обједињене процедуре (Страна 1)

Ц Е Н О В Н И К - за израду Услова за предузимање мера техничке заштите на непокретним културним добрима од изузетног значаја у поступку е-обједињене процедуре (Страна 1)

Ц Е Н О В Н И К - за израду Услова за предузимање мера техничке заштите на непокретним културним добрима од изузетног значаја у поступку е-обједињене процедуре (Страна 2)

Ц Е Н О В Н И К - за израду Услова за предузимање мера техничке заштите на непокретним културним добрима од изузетног значаја у поступку е-обједињене процедуре (Страна 2)

ПРЕУЗМИ: PDF (56 KB)


Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.