Виеw Ларгер Мап
Име
Електронска пошта
Телефон
Факс
Администрација Завода
+381 (011) 24-54-786
+381 (011) 34-41-430

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.