Корисни линкови

Министарство културе Републике Србије
www.kultura.gov.rs

Централни институт за конзервацију - ЦИК
www.cik.org.rs

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
http://nasljedje.org

Атлас народног градитељства
www.atlas.heritage.gov.rs

Завод за заштиту споменика културе града Београда
beogradskonasledje.rs

Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада
www.zzskgns.rs

Завод за заштиту споменика културе Ниш
www.zzsknis.rs

Завод за заштиту споменика културе Ваљево
www.vaza.co.rs

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
www.zrenjaninheritage.com

Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
www.pzzzsk.rs

Завод за проучавање културног развитка
www.zaprokul.org.rs

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
www.heritage-su.org.rs

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
www.spomenicikulture.org.rs

Завод за заштиту природе Србије
www.natureprotection.org.rs

ICCROM
www.иццром.орг

ICMOS
www.icomos.org

Савет Европе
www.coe.int

UNESCO – Канцеларија за југоисточну Европу
www.unesco.org/venice/

UNESCO
www.unesco.org


Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.