Археолошко налазиште Бело брдо

Археолошко налазиште Бело брдо налази се у селу Винча на десној обали Дунава, непосредно поред ушћа реке Болечице, удаљено 14 км низводно од Београда. У културном слоју дебљине 10,5 м уочено је девет грађевинских слојева од неолита до гвозденог доба, а у најмлађем културном хоризонту откривено је старосрпско гробље. Прво археолошко ископавање почео је Милоје М. Васић 1908. године, а од 1978. године са прекидима трају до данас.

Археолошко налазиште Бело брдо

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.