Налазиште Чипска шума

Налазиште Чипска шума смештено је на алувијалној тераси, 500 м од леве обале Дунава, код Челарева (Бачка – Војводина). Ископавањима од 1972. истражено је око 650 гробова с краја VIII и прве половине IX века. Посебни су налази гробова носиоца културе јудаизма у којима су налажени уломци римских опека на којима је накнадно урезивана седмокрака светиљка (менора), етрог и лулав.

Налазиште Чипска шума

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.