Римски каструм Diana

Римски каструм Diana подигнут је на обали Дунава у време грађевинске активности императора Трајана, на узвишењу код села Сипа (источна Србија). У унутрашњости утврђења откривени су војни објекти, а у централном делу остаци улице са портиком. Прва сондажна ископавања започела су 1964. и са прекидима трају до данас. Истражени објекти су конзервирани.

Римски каструм Diana

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.