Вишеслојно налазиште Гомолава

Вишеслојно налазиште Гомолава налази се на левој обали Саве, у близини села Хртковаца у Срему (Војводина). То је насеље типа „тел“ на коме су утврђени хоризонти становања из касновинчанског, енеолитског, раног бронзаног и гвозденог доба. У подножју Гомолаве је велика римска некропола, а у непосредној близини, поред потока Врањ, римска вила рустика. Прва ископавања вршена су 1904. године, а од 1953. и систематска истраживања.

Вишеслојно налазиште Гомолава

Више детаља погледајте у Бази непокретних културних добара


Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.