Средњовековно Грчко гробље

Средњовековно Грчко гробље налази се у селу Хрта 16 km југозападно од Пријепоља, у изразито планинском подручју, на потесу Губице. Гробље чине доње и горње гробље, са са укупно 79 споменика размештених на површинама две хумке, окружене сеоским путем и потоком. Украшено је 18 споменика мотивима аркаде, крста уписаног у кругу, мача, јелена и стилизованих биљних и геометријских мотива.

Средњовековно Грчко гробље

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.