Келтски oppidum

Келтски oppidum, познат под именом Турски шанац, налази се код Бачке Паланке, на левој обали Дунава на потесу Обрве. Ширина бедема земљаног утврђења је 5 m, а сачувана висина 1,80 m. Мање сондажно истраживање изведено је 1970. На основу налаза претпоставља се да је oppidum подигнут у периоду касног латена и трајао је до средине I века н. е, а да је у њему живело племе Боји.

Келтски oppidum

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.