Римски ауксилијарни кастел Ледерата (I век н.е.)

Римски ауксилијарни кастел Ледерата (I век н.е.) налази се на десној обали Дунава, на стеновитом платоу, низводно од села Рама. Функција утврђења била је заштита прелаза преко реке. Претпоставља се да је у време Првог дачког рата, 101. године, један део Трајанових трупа на овом месту прешао преко понтонског моста на непријатељску територију. Сондажна ископавања заштитног карактера обављана су 80-тих година.

Римски ауксилијарни кастел Ледерата (I век н.е.)

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.