Mediana

Mediana је резиденција изграђена почетком IV века, у време Константина Великог. У средишту се налазе вила са перистилом, терме и нимфеј, као и житница и водоторањ. Пред крај IV века Медијана је тешко страдала од пожара, а потпуно је уништена 441. године. Археолошка ископавања и конзерваторски радови трају од шездесетих година XX века до сада.

Mediana

Више детаља погледајте у Бази непокретних културних добара


Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.