Средњовековно гробље Мраморје (XIV–XV век)

Средњовековно гробље Мраморје (XIV–XV век) налази се на високој десној обали реке Дрине на улазу у насеље Перућац (Бајина Башта). На месту је 88 надгробних споменика у правилним редовима. Израђени су од камена кречњака, добро обрађене површине глачањем и употребом крупнозрнастог чекића, само на једном сандуку је сведени мотив круга.

Средњовековно гробље Мраморје (XIV–XV век)

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.