Средњовековно гробље Мраморје (XIV–XV век)

Средњовековно гробље Мраморје (XIV–XV век) налази се у Растишту (Бајина Башта) у близини Перућачког језера на Дрини. На потесима Гајеви и Урошевине налази се укупно 78 надгробних обележја. Споменике одликује изванредно обрађена површина, а поједини су украшени: полумесец, крст, лук са стрелом и мачеви. У близини је мајдан где су у средњем веку издвајани блокови кречњачке стене и клесани стећци.

Средњовековно гробље Мраморје (XIV–XV век)

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.