Краку Лу Јордан

Краку Лу Јордан се налази на ушћу реке Бродице у Пек, 14 км источно од Кучева. То је мањи касноантички металуршки утврђени комплекс са радионицама за топљење и прераду руде злата, сребра, бакра и гвожђа (III–IV век). Припадао је римској металуршкој области Metalla Aureliana. Археолошка ископавања започела су 1971. и уз мање прекиде трајала су до 1987.

Краку Лу Јордан

Више детаља погледајте у Бази непокретних културних добара


Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.