Остаци античког утврђења са пристаништем Castellum Onagrinum

Остаци античког утврђења са пристаништем Castellum Onagrinum налазе се на левој обали Дунава, у насељу Бегеч, на потезима Кува и Ацке. Подигнуто је крајем III века као део утврђеног контралимеса, насупрот утврђењу Bononia (Баноштор). Мања археолошка ископавања обављена су 1902, док су истраживањима 1967. и 1974–75. откривени делови јужног бедема и темељне стопе пристаништа на обали Дунава.

Остаци античког утврђења са пристаништем Castellum Onagrinum

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.