Римска некропола у Коловрату (II–III век)

Римска некропола у Коловрату (II–III век) налази се на потесу Дворине, на ушћу Сељашнице у Лим (Пријепоље). Систематским археолошким истраживањима, обављеним између 1977. и 1985. откривено је преко две стотине гробова од којих су над појединима била камена надгробна обележја. Некропола је припадала великом насељу у близини рудника олова и сребра (Чадиње).

Римска некропола у Коловрату (II–III век)

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.