Остаци античког града Сирмиjума (Sirmium)

Остаци античког града Сирмиjума (Sirmium) налазе се испод данашње Сремске Митровице у Срему (Војводина). Град је од I до VI века значајан административни центар провинције Pannonia Secunda, повремена царска резиденција и епископско седиште у ранохришћанском периоду. Прва ископавања изведена су крајем XIX века, а систематска су почела од 1957. и трају до данас. До сада је регистровано и истражено 85 локалитета.

Остаци античког града Сирмиjума (Sirmium)

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.