Споменик на пољу Легет, Шашинци

Источно од Сремске Митровице, на око 4 km од села Шашинци налази се поље Легет, на ком су се током 1914. године сукобиле српске и аустроугарске трупе. На њему је 1923. године подигнут споменик у форми пирамиде на постољу, са неколико рељефа и натписа. Испред споменика се налази пет војничких гробница.

Споменик на пољу Легет, Шашинци

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.