Коришћење библиотеке


Библиотечку грађу користе првенствено радници и сарадници Завода.
Библиотечку грађу могу користити и државни органи, научноистраживачке и друге установе и установе заштите културних добара за обављање задатака и послова из свог делокруга као и научни и стручни радници установа са којима Завод сарађује.
Библиотечка грађа не сме да се износи из библиотеке.
Радно време библиотеке за кориснике који нису запослени у РЗЗСК је од 09 до 14 часова.

Библиотека је у систему COBISS те је сва нова грађа, као и део стране претражива преко COBISS каталога.

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.