Стручни испити - списак испитивача за полагање стручног испита

1.др Невена Дебљовић Ристић, председник

2. др Светлана Пејић, заменик председника

3. Мирјана Благојевић, стални члан (секретар Комисије)

Испитивачи из општег дела стручног испита:

1. Бранислав Орлић

2. Јелена Божић

Испитивачи из посебног дела стручног испита:

Сликари и вајари конзерватори:

1. Проф. мр Радомир Самарџић

2. Проф. мр Мирослав Станојловић

3. мр Владимир Рашић

Историчар конзерватор:

1. Ненад Лајбеншпергер

2. Дејан Ристић

Историчар уметности – конзерватор:

- Средњи век:

1. Проф. др Драган Војводић

2. др Светлана Пејић

- Нови век:

1. доц. др Игор Борозан

Етнолог конзерватор:

1. Естела Радоњић Живков

2. Божидар Крстановић

Архитекта конзерватор:

- Средњи век:

1. др Марина Нешковић

2. др Невена Дебљовић Ристић

3. мр Гордана Симић

- Нови век:

1. др Нађа Куртовић Фолић

2. Проф. др Мирјана Ротер Благојевић

Археолог конзерватор:

1. Марина Бунарџић

2. др Мирослав Лазић

3. Проф. др Мирослав Вујовић


Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.