Нова књига

књига „Утврђење манастира Ресаве“
Републички завод за заштиту споменика културе обавештава цењену стручну и ширу јавност о свом новом издању – „Утврђење манастира Ресаве“ чије су ауторке Гордана Симић и Светлана Вукадиновић.

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.