Зборник радова „Археолошка истраживања на аутопуту Е80“

Зборник радова „Археолошка истраживања на аутопуту Е80“

Републички завод за заштиту споменика културе објавио је обимни зборник радова под насловом „Археолошка истраживања на аутопуту Е80“. Зборник чини 25 текстова које су припремили 15 аутора, руководиоци и истраживачи заштитних археолошких истраживања на аутопуту Е80, од Ниша до Димитровграда.

Резултати свих заштитних археолошких радова обједињени су у овом зборнику. На почетку зборника налази се детаљан преглед и анализа резултата рекогносцирања и евидентирања археолошких локалитета које је обављено 2002. године. Потом следе текстови о резултатима ископавања на локалитетима од почетних километара деонице код Просека све до границе са Бугарском који су реализовани у периоду 2010–2014. године. Приказани су и резултати археолошког надзора који је обављен 2012–2013. године. На крају у Додатку, објављени су резултати најновијих ископавања која су обављена у јулу 2017. године на локалитту Поље у Глоговцу.


Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.