Радна посета Центру за конзервацију и археологију Црне Горе

Радна посета Центру за конзервацију и археологију Црне Горе

На основу Споразума о сарадњи између Центра за конзервацију и археологију Црне Горе и Републичког завода за заштиту споменика културе, а у складу са програмом заштите и очувања културних добара Црне Горе за 2018. годину, у периоду између 6 и 11 марта ове године стручњаци обе институције су извршили увид у стање на одређеном већем броју споменика и споменичких целина предвиђеним Програмом визуелне проспекције културних добара усвојеним на два претходно одржана састанка у Београду.

Радна посета Центру за конзервацију и археологију Црне Горе

У оквиру сарадње договорено је да стручњаци Републичког завода својим предлозима и сугестијама, а на основу дугогодишњег искуства у изради пројеката и извођењу радова, помогну младим колегама из Црне Горе у разрешавању дилема везаних за поступак, принципе и методологију рада на споменицима културе. Група стручњака из Србије и Црне Горе обишла је следеће споменике: цркву Св. Апостола Петра и Павла, тврђаву Оногошт и дворац Краља Николе у Никшићу, цркву Св. Благовештења у Јекси, улазни портал двора Балшића у Годињу, цркву Св. Николе на Подврху, бедемe стaрог града у Котору, бедемe старог града у Будви и цркву Св. Крста у Петровцу. На лицу места колеге су размењивале своја искуства, разматрани су узроци тренутног стања споменика и размењивана мишљења у циљу решавања проблема.

Након сумирања и разматрања прикупљених података са терена, накнадно ће бити дефинисан план и динамика даље сарадње на реализацији програмских активности.

Радна посета Центру за конзервацију и археологију Црне Горе
Радна посета Центру за конзервацију и археологију Црне Горе
Радна посета Центру за конзервацију и археологију Црне Горе
Радна посета Центру за конзервацију и археологију Црне Горе

Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.