Захтев за издавање услова за извођење мера техничке заштите и других радова

Захтев за издавање услова за извођење мера техничке заштите и других радова

Захтев за издавање услова за извођење мера техничке заштите и других радова

ПРЕУЗМИ: MS Word (32 KB) или PDF (64 KB)


Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.