Prikaz glavne fasade multifunkcionalnog objekta
Prikaz glavne fasade multifunkcionalnog objekta

Prema projektima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture koji su izrađeni sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije tokom 2015. godine, Narodni muzej u Kikindi je realizovao radove restauracije drvenih mehanizama i konzervaciju mašinskih elemenata u okviru Mlina Suvače i započeo izgradnju multifunkcionalnog objekta u okviru ovog spomeničkog kompleksa. Sredstva za obe vrste radova su obezbeđena iz međunarodnog projekta Mađarska-Srbija Grinding Mills, Binding Roads – Mills Route ref. HUSRB/1602/31/0252 (EU) i za restauraciju mlina iznose oko 18.000 eura dok za izgradnju objekta iznose oko 50.000 eura.

Cilj izgradnje multifunkcionalnog centra, namenjenog prezentaciji severnobanatskih prehrambenih proizvoda, zasnovan je na potrebi afirmisanja javne participacije i podrške značaju čuvanja, korišćenja i održavanja baštine narodnog graditeljstva. Multifunkcionalni objekat dimenzija 5,0 h 7,5 metara predstavlja galerijsku salu za prijem, sa sanitarnim čvorovima, koncipiran prema autorskom rešenju Alekse Ciganovića, arhitekte konzervatora u saradnji sa Estelom Radonjić Živkov, etnologom - antropologom. Planirani završetak radova ovog objekta je predviđen do 28. februara 2020. godine.

VRH