C E N O V N I K - za izradu Uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima od izuzetnog značaja u postupku e-objedinjene procedure

C E N O V N I K - za izradu Uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima od izuzetnog značaja u postupku e-objedinjene procedure (Strana 1)

C E N O V N I K - za izradu Uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima od izuzetnog značaja u postupku e-objedinjene procedure (Strana 1)

C E N O V N I K - za izradu Uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima od izuzetnog značaja u postupku e-objedinjene procedure (Strana 2)

C E N O V N I K - za izradu Uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima od izuzetnog značaja u postupku e-objedinjene procedure (Strana 2)

PREUZMI: PDF (56 KB)


Naša izdanja

Monografija "Svetska kulturna baština - Srbija" je prva publikacija koja na jednom mestu, na naučan, ali i popularan način, uz bogatu dokumentarnu gradju, predstavlja spomenike kulture u Srbiji koji su pod zaštitom UNESCO-a.