C E N O V N I K - usluga korišćenja fotografija iz fototeke RZZSK i fotolabaratorije RZZSK u komercijalne svrhe i usluge prema trećim licima

C E N O V N I K - usluga korišćenja fotografija iz fototeke RZZSK i fotolabaratorije RZZSK u komercijalne svrhe i usluge prema trećim licima

C E N O V N I K - usluga korišćenja fotografija iz fototeke RZZSK i fotolabaratorije RZZSK u komercijalne svrhe i usluge prema trećim licima

PREUZMI: MS Word (44 KB) ili PDF (176 KB)


Naša izdanja

Monografija "Svetska kulturna baština - Srbija" je prva publikacija koja na jednom mestu, na naučan, ali i popularan način, uz bogatu dokumentarnu gradju, predstavlja spomenike kulture u Srbiji koji su pod zaštitom UNESCO-a.