Korišćenje biblioteke


Bibliotečku građu koriste prvenstveno radnici i saradnici Zavoda.
Bibliotečku građu mogu koristiti i državni organi, naučnoistraživačke i druge ustanove i ustanove zaštite kulturnih dobara za obavljanje zadataka i poslova iz svog delokruga kao i naučni i stručni radnici ustanova sa kojima Zavod sarađuje.
Bibliotečka građa ne sme da se iznosi iz biblioteke.
Radno vreme biblioteke za korisnike koji nisu zaposleni u RZZSK je od 09 do 14 časova.

Biblioteka je u sistemu COBISS te je sva nova građa, kao i deo strane pretraživa preko COBISS kataloga.

Naša izdanja

Monografija "Svetska kulturna baština - Srbija" je prva publikacija koja na jednom mestu, na naučan, ali i popularan način, uz bogatu dokumentarnu gradju, predstavlja spomenike kulture u Srbiji koji su pod zaštitom UNESCO-a.