1. Zakon o javnim službama (“Službeni glasnik RS” br. 42/91, 74/94, 79/05,81/05,83/05,83/14)
 2. Zakon o kulturi (“Službeni glasnik RS” br. 72/09)
 3. Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine (“Službeni glasnik RS” br. 67/12)
 4. Zakon o kulturnim dobrima (“Službeni glasnik RS” br. 71/94,52/2011, 99/11)
 5. Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS” br. 72/09, 81/09,64/10,98/13)
 6. Krivični zakonik (“Službeni glasnik RS” br. 72/09,11/09,121/12,104/13)
 7. Izvršni propisi Zakona o kulturnim dobrima (pravilnici i rešenja Ministarstva kulture):
  • Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanja delatnosti ustanova kulture (“Službeni glasnik RS” br. 21/95)
  • Pravilnik o načinu vođenja evidencije nepokretnosti koje uživaju predhodnu zaštitu (“Službeni glasnik RS” br. 19/95)
  • Pravilnik o obrascima za dokumentaciju koja se vodi o arheološkim iskopavanjima i istraživanjima (“Službeni glasnik RS” br. 102/06)
  • Pravilnik o podacima koji se upisuju u registar , načinu vođenja Registra i Centralnog registra nepokretnih kulturnih dobara i o dokumentaciji o ovim kulturnim dobrima (“Službeni glasnik RS” br. 30/95, 37/95)
  • Pravilnik o stavljanju oznaka na nepokretna kulturna dobra (“Službeni glasnik RS” br. 51/96)
  • Rešenje o utvrđivanju tnjeritorije Zavoda za zaštitu kulturnih dobara (“Službeni glasnik RS” br. 48/95)
 8. Međunarodne konvencije
VRH