Stručni ispiti - spisak ispitivača za polaganje stručnog ispita

1. dr Nevena Debljović Ristić, predsednik

2. dr Svetlana Pejić, zamenik predsednika

3. Mirjana Blagojević, stalni član (sekretar Komisije)

Ispitivači iz opšteg dela stručnog ispita:

1. Branislav Orlić

2. Jelena Božić

Ispitivači iz posebnog dela stručnog ispita:

Slikari i vajari konzervatori:

1. Prof. mr Radomir Samardžić

2. Prof. mr Miroslav Stanojlović

3. mr Vladimir Rašić

Istoričar konzervator:

1. Nenad Lajbenšperger

2. Dejan Ristić

Istoričar umetnosti – konzervator:

- Srednji vek:

1. Prof. dr Dragan Vojvodić

2. dr Svetlana Pejić

- Novi vek:

1. doc. dr Igor Borozan

Etnolog konzervator:

1. Estela Radonjić Živkov

2. Božidar Krstanović

Arhitekta konzervator:

- Srednji vek:

1. dr Marina Nešković

2. dr Nevena Debljović Ristić

3. mr Gordana Simić

- Novi vek:

1. dr Nađa Kurtović Folić

2. Prof. dr Mirjana Roter Blagojević

Arheolog konzervator:

1. Marina Bunardžić

2. dr Miroslav Lazić

3. Prof. dr Miroslav Vujović


Naša izdanja

Monografija "Svetska kulturna baština - Srbija" je prva publikacija koja na jednom mestu, na naučan, ali i popularan način, uz bogatu dokumentarnu gradju, predstavlja spomenike kulture u Srbiji koji su pod zaštitom UNESCO-a.