Zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat

Zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat

Zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat

PREUZMI: MS Word (32 KB) ili PDF (64 KB)


Naša izdanja

Monografija "Svetska kulturna baština - Srbija" je prva publikacija koja na jednom mestu, na naučan, ali i popularan način, uz bogatu dokumentarnu gradju, predstavlja spomenike kulture u Srbiji koji su pod zaštitom UNESCO-a.