НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ЛАЗИЊЕ, село Војнеговац, општина Пирот

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: Марин Брмболић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет се налази са леве стране магистралног пута Ниш-Пирот-Димитровград, од кога је удаљен око 100 m. Смештен је у пространој равници, формираној поред леве обале реке Нишаве. Од покретних налаза издвојени су малобројни фрагменти рецентног црепа и грнчарије, као и један гвоздени предмет непознате намене. У средишњем делу сонде, уз њену северозападну дужу страну, констатована је већа концентрација камења различите величине, од којих већина има плочасту форму или једну заравњену страну.

ВРХ