НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ОБРЕНОВАЦ – СЕЛО, село Обреновац, општина Пирот

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: др Мирослав Лазић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Отворена су две сонде, димензија 12 x 3 m. У слоју мрке земље констатовани су фрагменти ћерамиде и неколико фрагмената рецентне керамике.

ВРХ