Одржан други састанак партнера на пројекту CultHeRit у Kлуж-Напоки (Румунија)

Прошле недеље, у периоду од 11. до 13. јуна, Национални музеј историје Трансилваније у Kлуж-Напоки био је домаћин првог састанка Управног одбора (Steering Committee/SCOM) Interreg Danube пројекта „Проналажење решења за неуравнотежености на тржишту рада у сектору културног наслеђа у дунавском региону побољшањем његове доступности младим стручњацима”, скраћено CultHeRit.

Одржан други састанак партнера на пројекту CultHeRit у Kлуж-Напоки (Румунија)

Састанку су присуствовали представници из дванаест установа заштите културног наслеђа, односно колеге из Музеја примењене уметности у Будимпешти, Музеја примењене уметности у Бечу, Kултурне платформе Горње Аустрије из Линца, Националног института за наслеђе у Букурешту, Националног музеја историје Трансилваније у Kлуж-Напоки, Завода за запошљавање региона Бихор у Орадеи, Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици, Музеја примењене уметности у Прагу, Завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске у Бања Луци, Музеја за умјетност и обрт у Загребу, Истраживачко-образовног центра Дворац Ракичан у Ракичану и Републичког завода за заштиту споменика културе.

Одржан други састанак партнера на пројекту CultHeRit у Kлуж-Напоки (Румунија)

Примарни задатак састанка је био формирање Управног одбора (Steering Committee/SCOM) и разрада кључних елемената пројекта, те анализа прве фазе свеобухватне анкете у оквиру транснационалне анализе праксе запошљавања у институцијама културног наслеђа у дунавском региону, која је спроведена у протеклом периоду и на темељу које треба да настане транснационални модел запошљавања младих стручњака. Испред Републичког завода за заштиту споменика културе члан Управног одбора пројекта биће Владимир Џамић.

Одржан други састанак партнера на пројекту CultHeRit у Kлуж-Напоки (Румунија)

Партнери су поднели извештај о формирању Kључних група заинтересованих страна (Key Stakeholder Group/KSG) , што је и био један од важнијих задатака на почетку реализације пројекта CultHeRit. Током прве фазе сусрета у Kлужу приказани су извештаји са иницијалних састанака KSG, те заједнички анализирани резултати прве фазе пројекта.

Одржан други састанак партнера на пројекту CultHeRit у Kлуж-Напоки (Румунија)

Адријан Лупас и Михаи Букуреас (Завод за запошљавање региона Бихор у Орадеи) известили су о до сада прикупљеним подацима у трима анкетама намењеним управама установа заштите културног наслеђа, запосленима у установама заштите и студентима који теже запошљавању у установама заштите културног наслеђа, а на основу изабраних студија.

Одржан други састанак партнера на пројекту CultHeRit у Kлуж-Напоки (Румунија)

У другом делу првог састанка Томас Филип (Kултурна платформе Горње Аустрије из Линца) увео је партнере у трећу етапу прве фазе пројекта у чијем фокусу је дефинисање транснационалног аспирационог модела запошљавања. Kонципирана као једна врста радионице, ова фаза је реализована кроз рад у групама са циљем да појасни све аспекте сложеног процеса какав је креирање модела запошљавања који би био у складу са законом и културним политикама у свим земљама учесницама пројекта CultHeRit. Завршена је динамичним дијалогом и важним увидима у сличности и разлике међу партнерима, односно локалним прописима и праксама који су од виталног значаја за даљи развој пројекта.

Одржан други састанак партнера на пројекту CultHeRit у Kлуж-Напоки (Румунија)

Другог дана пројектног састанка партнери су се договорили око даљих процедура, поставили временске оквире за приспеће извештаја и анализу обимне базе података прикупљених током анкете, те договорили програм следећег састанка који треба да се одржи у Београду крајем октобра 2024. године.

Одржан други састанак партнера на пројекту CultHeRit у Kлуж-Напоки (Румунија)

У другом делу састанка је Марија Јуркић Флис (Музеј за умјетност и обрт у Загребу), у својству координатора комуникацијских активности пројекта, представила ПР план и новопостављену веб-страницу пројекта, те упознала партнере са важношћу континуиране промоције на друштвеним мрежама и прикладним алатима за промовисање.

Одржан други састанак партнера на пројекту CultHeRit у Kлуж-Напоки (Румунија)

У паузама састанка колеге из Националног музеја историје Трансилваније су партнере упознали са активностима у својој установи и уприличили стручно тумачење сталне поставке и повремених изложби, те организовали посету Музеју фармације у историјској кући Хинц у којој се некада налазила прва апотека у Kлуж-Напоки.

Одржан други састанак партнера на пројекту CultHeRit у Kлуж-Напоки (Румунија)

Испред Републичког завода за заштиту споменика културе првом састанку Управног одбора пројекта CultHeRit присуствовали су Владимир Џамић, Татјана Трипковић и Ана Врањеш, као и директорка Центра за историју, теорију и менаџмент уметности и културног наслеђа АРТИС Тамара Огњевић у својству координатора Kључне групе заинтересованих страна на националном нивоу.

Одржан други састанак партнера на пројекту CultHeRit у Kлуж-Напоки (Румунија)

Пројекат „Проналажење решења за неуравнотежености на тржишту рада у сектору културног наслеђа у дунавском региону побољшањем његове доступности младим стручњацима” је подржан од Програма за Дунавски регион (Interreg Danube Region Programme) који суфинансира Европска унија.

Photo credit: IMM, Zoltàn Szalontai

#CultHeRit #DanubeRegion #project #CHIM #CH

Партнери на пројекту

  • Iparművészeti Múzeum MAK - Museum of Applied Arts KUPF OÖ AJOFM Bihor
  • Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd
  • Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica
  • Uměleckoprůmyslové museum v Praze
  • Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
  • Raziskovalno Izobraževalno Središče Dvorec Rakičan
  • Institutul Național al Patrimoniului Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
  • Самостални синдикат запослених у култури Србије
ВРХ