Увод ПДФ (128 KB)
I Осврт на ранију литературу о Гамзиграду ПДФ (184 KB)
II Природна средина ПДФ (52 KB)
III Уређивање околног простора ПДФ (164 KB)
IV Опис и анализа грађевина ПДФ (38,5 MB)
V Место Гамзиграда у касноантичком градитељству његов просторни склоп и намена ПДФ (996 KB)
VI Каталог архитектонске пластике ПДФ (2,16 MB)
RESUME ПДФ (188 KB)
LISTE DES ILLUSTRATIONS ПДФ (96 KB)
Индекс ПДФ (116 KB)
Садржај ПДФ (68 KB)
Саопштења XI / 1978 | Милка Чанак - Медић, Гамзиград
ВРХ