Uvod PDF (128 KB)
I Osvrt na raniju literaturu o Gamzigradu PDF (184 KB)
II Prirodna sredina PDF (52 KB)
III Uređivanje okolnog prostora PDF (164 KB)
IV Opis i analiza građevina PDF (38,5 MB)
V Mesto Gamzigrada u kasnoantičkom graditeljstvu njegov prostorni sklop i namena PDF (996 KB)
VI Katalog arhitektonske plastike PDF (2,16 MB)
RESUME PDF (188 KB)
LISTE DES ILLUSTRATIONS PDF (96 KB)
Indeks PDF (116 KB)
Sadržaj PDF (68 KB)
Saopštenja XI / 1978 | Milka Čanak - Medić, Gamzigrad
TOP