НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: РИМСКИ МОСТ, Бела Паланка, општина Бела Паланка

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: др Мирослав Вујовић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Археолошка ископавања спроведена са циљем да се установе евентуални остаци и утврди габарит грађевине сакралног карактера. Уз источни профил у средишњем делу рова рова констатована је озидана база каменог крста са вертикално постављеном плочом од жућкастог кречњака која је преломљена у горњем делу. О постојању и подизању „оброка“ на овом месту почетком 20. века постоје писани записи.

Приликом рекогносцирања околног терена а посебно простора Гладног поља од пута ка обали Нишаве констатован је велики број налаза у изораној земљи, од остатака грађевинског шута (тегуле, имбрекси), оруђа, керамичких посуда, до нумизматичких налаза (касноантички бронзани новац).

ВРХ