НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: РУПА, село Велики Јовановац, општина Пирот

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: Милорад Миљковић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет се налази крај десне обале Нишаве, на благој падини, поредместа на коме локални колски пут из Чиниглаваца и канал који води у Нишаву пресецају пругу Пирот–Димитровград.

Поред раскрснице с његове леве стране, застечен је ископ дубине 0.80 до 1 м вероватно за потребе постројења или стуба. У њеном дну у северном профилу у глиновитој земљи уочени су груменови запечене земље и трагови гари.Мањих сондажним ископом је обављено истраживање ове ситуације. Констатована је идентична ситуација.

ВРХ