NAZIV LOKALITETA: RUPA, selo Veliki Jovanovac, opština Pirot

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: Milorad Miljković, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Lokalitet se nalazi kraj desne obale Nišave, na blagoj padini, poredmesta na kome lokalni kolski put iz Činiglavaca i kanal koji vodi u Nišavu presecaju prugu Pirot–Dimitrovgrad.

Pored raskrsnice s njegove leve strane, zastečen je iskop dubine 0.80 do 1 m verovatno za potrebe postrojenja ili stuba. U njenom dnu u severnom profilu u glinovitoj zemlji uočeni su grumenovi zapečene zemlje i tragovi gari.Manjih sondažnim iskopom je obavljeno istraživanje ove situacije. Konstatovana je identična situacija.

VRH