НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: СЛАТИНА, село Моклиште, општина Бела Паланка

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: др Мира Ружић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет се налази у селу Моклиште, на десној обали Нишаве, око 2 км низводно од постојећег каменог моста. Локалитет је познат из старије литературе и претпоставља се да се на овом месту налазила касноантичка вила рустика (Пејић 1982, Нишки зборник 11/1982).

Реч је о лонгитудиналној грађевини која има најмање 7 просторија и припада типу крстообразних грађевина са централним двориштем око кога се нижу просторије различите намене. Покретни археолошки материјал (пре свега новац и керамичке посуде) опредељују овај објекат у другу половину IV века. Сателитски снимци овог дела терена показују да овде постоји још најмање један објекат, југоисточно од откривеног.

ВРХ