NAZIV LOKALITETA: SLATINA, selo Moklište, opština Bela Palanka

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: dr Mira Ružić, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Lokalitet se nalazi u selu Moklište, na desnoj obali Nišave, oko 2 km nizvodno od postojećeg kamenog mosta. Lokalitet je poznat iz starije literature i pretpostavlja se da se na ovom mestu nalazila kasnoantička vila rustika (Pejić 1982, Niški zbornik 11/1982).

Reč je o longitudinalnoj građevini koja ima najmanje 7 prostorija i pripada tipu krstoobraznih građevina sa centralnim dvorištem oko koga se nižu prostorije različite namene. Pokretni arheološki materijal (pre svega novac i keramičke posude) opredeljuju ovaj objekat u drugu polovinu IV veka. Satelitski snimci ovog dela terena pokazuju da ovde postoji još najmanje jedan objekat, jugoistočno od otkrivenog.

VRH