Положај објеката у насељу - макета
Положај објеката у насељу - макета

После завршене изложбе „Ка конкретној утопији: архитектура Југославије 1948-1980“ у јануару 2019. године, која је према наводима изазвала велику пажњу и на којој је југословенска архитектура сврстана у сам врх светски архитектонских стремљења послератног периода, дело троје српских архитеката Миленије Марушић, Дарка Марушића и Недељка Боровнице је одабрано за део сталне колекције МоМА музеја, чиме су српски архитекти сврстани раме уз раме са осталим светским именима из света архитектуре.

Станови у приземљу са баштом
Станови у приземљу са баштом

У току трајања изложбе “Насеље Церак – Виногради (Церак 1 и Церак 2)“ у Београду су као просторно културно историјска целина утврђени за споменик културе одлуком Владе Републике Србије 05 број 633-145/2019 од 18. јануара 2019. године ( „Службени гласник Републике Србије“ брoj 4 од 25. јануара 2019. године) и званично уврштени у Централни регистар културних добара Републике Србије. На овај начин је и у правном смислу, ово значајно насеље са аспекта развоја стамбене архитектуре и урбанизма, препознато као важно за културу 80-их година 20. века и стављено под заштиту Републике Србије.

Опитни центар
Опитни центар
Насељски парк
Насељски парк

Повезани линкови:

ВРХ