Одржан је први радни састанак директора завода у овој години

У Републичком заводу за заштиту споменика културе одржан је први радни састанак директора завода у овој години. Централна тема састанка био је план рада мреже завода за 2021. годину.

Одржан је први радни састанак директора завода у овој години

Посебну пажњу директори су посветили планирању заједничких активности у оквиру делатности институција заштите непокретних културних добара, као и динамици попуњавања Централног регистра непокретних културних добара.

Статус и финансирање ових установа, такође су били на дневном реду састанка, као и кадровска структура у служби заштите непокретног културног наслеђа у Републици Србији.

Одржан је први радни састанак директора завода у овој години
ВРХ