Nepokretna kulturna dobra - NKD

U centralnom registru trenutno je upisano 2536 nepokretnih kulturnih dobara, od toga 2192 spomenika kulture, 77 prostorno kulturno-istorijskih celina, 191 arheoloških nalazišta i 77 znamenitih mesta.

Kategorisanih nepokretnih kulturnih dobara ima 782 od čega 200 od izuzetnog značaja a 582 od velikog značaja.

Među nepokretnim kulturnim dobrima od izuzetnog značaja nalazi se 155 spomenika kulture, 11 prostorno kulturno-istorijskih celina, 18 arheoloških nalazišta i 16 znamenitih mesta, a među nepokretnim kulturnim dobrima od velikog značaja 512 spomenika kulture, 28 prostorno kulturno-istorijskih celina, 25 arheoloških nalazišta i 17 znamenitih mesta.

SPOMENICI KULTURE
PROSTORNO KULTURNO ISTORIJSKE CELINE

ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA

ZNAMENITA MESTA

NKD OD IZUZETNOG ZNAČAJA
NKD OD VELIKOG ZNAČAJA


Naša izdanja

Monografija "Svetska kulturna baština - Srbija" je prva publikacija koja na jednom mestu, na naučan, ali i popularan način, uz bogatu dokumentarnu gradju, predstavlja spomenike kulture u Srbiji koji su pod zaštitom UNESCO-a.