Poštovani,

Zbog vanredne situacije koja je uvedena za grad Beograd, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture do daljneg obustavlja rad sa strankama u prostorijama Zavoda.

Zahtevi za izvoz umetničkih predmeta obrađuju se prvenstveno putem elektronske pošte.

  • Zahtevi za izvoz umetničkih dela savremenih autora i umetničkih dela koja nisu starija od 50 godina, podnose se elektronskom poštom ili poštom. Uz popunjen zahtev priložiti fotografije predmeta. Nakon obrade zahteva i uplate troškova, rešenje se dostavlja poštom, a može se preuzeti i lično u Zavodu uz poštovanje preventivnih mera bezbednosti (maska je obavezna).
  • Zahtevi za izvoz umetničkih dela starijih od 50 godina, takođe se mogu poslati elektronskom poštom. Uz popunjen zahtev priložiti fotografije predmeta. U ovom slučaju obavljaju se dodatne konsultacije telefonom.

Radno vreme je od 09h do 14h radnim danima.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon +381 (011) 24-51-642 ili +381 (063) 661-203, radnim danom od 9h-14h.

Email: sekretarijat@heritage.gov.rs ili izvoz@heritage.gov.rs

Hvala na razumevanju.

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

NAPOMENA: Za čitanje PDF dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat Reader koji možete preuzeti ODAVDE.

Ako putujete u inostranstvo bilo kojim povodom, a pri tom planirate da ponesete umetnički predmet sa sobom, u obavezi ste da dođete u Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, da bi dobili Rešenje kojim se dozvoljava da umetninu iznesete u inostranstvo.

Neophodno je da uradite sledeće:

Rešenje možete dobiti u roku od 24 časa, (ako je reč o umetnini koja nije starija od 50 godina), što znači da morate doći do nas u četvrtak ako putujete u ponedeljak jer subotom i nedeljom ne radimo.

A ako posedujete umetnički predmet, zbirku ili kolekciju koji su stariji od 50 godina ne treba da vas iznenadi što Rešenje o izvozu možda nećete dobiti u toku sledećeg radnog dana. U tom slučaju bi ste morali doći u Zavod minimum tri nedelje pre planiranog putovanja, jer postoji mogućnost da ste potencijalni vlasnik umetničkog predmeta koji je važan za svetsku odnosno nacionalnu kulturnu baštinu. Ako tako bude procenjeno, vaš zahtev može biti upućen na dalju ekspertizu u neki od naših muzeja. To će značiti da će vas muzej kontaktirati kada možete da im donesete umetnički predmet na uvid. Potom će muzej nas izvestiti da li može da se izvrši izvoz ili ne. Što bi dalje značilo da ćemo vas mi obavestiti kada možete da preuzmete Rešenje kojim se dozvoljava ili ne dozvoljava izvoz.

Ono što treba da očekujete od nas:

Ono što ne treba da očekujete od nas:

  • IZDAVANjE REŠENjA ISTOG DANA KADA JE PODNESEN ZAHTEV
  • DA ĆETE KOD NAS OSTAVITI UMETNIČKE PREDMETE NA ČUVANjE
  • DA ČUVAMO VAŠE LIČNE STVARI
  • DA VRŠIMO PAKOVANjE I TRANSPORT UMETNIČKIH PREDMETA
  • DA VRŠIMO MATERIJALNU PROCENU
  • DA DAJEMO SERTIFIKATE

Za sve informacije i nejasnoće možete pozvati telefon: +381 (011) 24-54-786 lokal 116 ili pisati na adresu izvoz@heritage.gov.rs.

Rad sa strankama je od 9 do 14 časova, nakon čega se obavljaju ekspertize van prostorija RZZSK.

NAPOMENA: Za čitanje PDF dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat Reader koji možete preuzeti ODAVDE.

VRH