manifestacije Kulturno nasleđe za sve

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture je za Dane evropske baštine pripremio plakate koji govore o Listi Svetske baštine UNESKO i kulturnim dobrima Srbije koji su na nju upisani.

U skladu sa ovogodišnjom temom manifestacije „Kulturno nasleđe za sve“ materijal je postavljen u nekoliko javnih vračarskih institucija tako da bude dostupan širokoj publici.

U predvorju zgrade Opštine Vračar biće prezentovan od 30.09. do 06.10.2021. godine.

VRH