1. План Јавних набавки за 2023. годину (ПДФ - 140 KB)

  2. Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе, у периоду од 12 месеци

  3. Јавни позив (ПДФ - 100 KB)

    Обавештење о додели Уговора (ПДФ - 96 KB)

  4. Услуга организација изложбе „Helena, Serbiae regina“ у Новом Саду

  5. Јавни позив (ПДФ - 92 KB)

  6. Услуга физичко-техничког обезбеђења изложбе „Helena, serbiae regina“ у Новом Саду у галерији ликовних уметности у Новом Саду

  7. Јавни позив (ПДФ - 96 KB)

НАПОМЕНА:


ВРХ