1. Набавка услуге набавке хотелског и другог смештаја у земљи и иностранству

 2. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 244 KB)

 3. Услуга одржавања рачунарске мреже и рачунарске опреме

 4. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 504 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 140 KB)

 5. Набавка тонера и кертриџа уз услугу сервисирања штампача и фотокопира

 6. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 436 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 168 KB)

 7. Набавка услуге физичко техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 8. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 392 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 152 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 204 KB)

 9. Извођење конзерваторско рестураторских радова на зидном сликарству Богородичине цркве у манастиру Студеница

 10. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 4.06 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 352 KB)

 11. Набавка канцеларијског материјала

 12. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 424 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 328 KB)

 13. Извођење радова на конзервацији и рестаурацији камене пластике на археолошком локалитету Јустинијана Прима – Царичин град

 14. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 636 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 336 KB)

 15. Набавка материјала за конзерваторско рестаураторске интервенције и физичко-хемијске анализе

 16. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 420 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 332 KB)

 17. Извођење хитних конзерваторско рестаураторских радова на кули 17 млађег утврђења и на ступцима испред терми на археолошком налазишту Гамзиград

 18. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 2.76 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 340 KB)

 19. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на бедемима Крушевачког града

 20. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 9.97 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 332 KB)

 21. Набавка рачунарске опреме

 22. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 708 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 320 KB)

 23. Набавка услуге одржавања софтвера ИСНКД (информациони систем непокретних културнох добара)

 24. - Конкурсна документација (ПДФ - 456 KB)

  - Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (ПДФ - 140 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 400 KB)

 25. Радови на ископу земље за потребе археолошких истраживања, нивелисање и уређење терена у манастиру Бања код Прибоја

 26. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 408 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 384 KB)

 27. Набавка услуге мобилне телефоније

 28. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 532 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 436 KB)

 29. Услуга набавке хотелског смештаја за чланове стручне екипе која ће обавити заштитна археолошка ископавања и истраживања на подручју рударског басена Колубара

 30. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 192 KB)

 31. Извођење радова на изградњи кишних канала за прикупљање и одвођење атмосферских вода у манастиру Пећка патријаршија

 32. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1.04 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 472 KB)

 33. Услуга одржавања службених возила

 34. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 92 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 992 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 272 KB)

 35. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на археолошким остацима средњовековног обзиђа и трпезарије манастира Бања код Прибоја

 36. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 720 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 324 KB)

 37. Набавка канцеларијског намештаја

 38. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 432 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 156 KB)

 39. Набавка осигурања имовине и службених возила

 40. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 468 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 472 KB)

 41. Набавка нафтног деривата БМБ

 42. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 372 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 148 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 140 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 356 KB)

 43. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на санацији и обнови зидова (археолошких остатака) грађевина манастира Бањска

 44. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 0.97 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 372 KB)

 45. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на Богородичиној цркви манастира Градац

 46. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 19.5 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 340 KB)

 47. Извођење радова на реконструкцији постојеће звонаре и формирање простора за паљење свећа и уређење комплекса испоснице Св. Саве у манастиру Студеница

 48. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 3.46 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 344 KB)

 49. Набавка услуге штампања публикације „Катедрална седишта српске цркве 1219. год.“ и публикације „Црква Светих Благовести у Идвору“

 50. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 420 KB)

 51. Набавка конзерваторског материјала за потребе извођења конзерваторских радова на фрескама у фрагментима и сликарству на дрвету из Ризнице манастира Студеница

 52. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 392 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 384 KB)

 53. Набавка осигурања запослених

 54. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 124 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 396 KB)

 55. Јавна набавка услуге одржавања софтвера за електронско управљање документима

 56. - Обавештење о покретању преговарачког поступка (ПДФ - 144 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 500 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 440 KB)

 57. Набавка конзерваторског материјала за потребе извођења конзерваторскo рестаураторских радова на Споменику на месту смрти Деспота Стефана у Марковцу

 58. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 352 KB)

 59. Набавка електричне енергије

 60. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 380 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 524 KB)

 61. Набавка услуге фиксне телефоније

 62. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 380 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 176 KB)

 63. Набавка канцеларијског намештаја

 64. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 404 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 324 KB)

 65. Услуга штампања годишњег часописа “Саопштења бр. 51“ и две монографије:„Конзерваторско рестаураторски радови на мозаицима археолошког налазишта Медиана, мозаик Стибадиум Б“ и „Конзерваторско рестаураторски радови на мозаицима археолошког налазишта Медиана, мозаик из виле са конхама“

 66. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 500 KB)


ВРХ