НАПОМЕНА:

 1. Набавка услуге набавке хотелског и другог смештаја у земљи и иностранству

 2. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 252 KB)

 3. Услуга одржавања рачунарске мреже и рачунарске опреме

 4. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 616 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 328 KB)

 5. Набавка материјала за конзерваторско рестаураторске интервенције и физичко хемијске анализе

 6. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 412 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 332 KB)

 7. Набавка канцеларијског материјала

 8. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 424 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 136 KB)

 9. Набавка услуге физичко техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 10. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 392 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 228 KB)

 11. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на каменим фасадама цркве Св. Петра и Павла у Топчидеру

 12. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 564 KB)

  - Одлука о обустави поступка (ПДФ - 184 KB)

  - Обавештење о обустави поступка (ПДФ - 124 KB)

 13. Набавка тонера и кертриџа уз услугу сервисирања штампача и фотокопира

 14. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 440 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 476 KB)

 15. Набавка услуге мобилне телефоније

 16. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 532 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 152 KB)

 17. Јавна набавка услуге одржавања софтвера ИСНКД, софтвера за електронско управљање документима и софтвера за евиденцију извоза уметничких предмета

 18. - Обавештење о покретању преговарачког поступка (ПДФ - 144 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 460 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 420 KB)

 19. Набавка осигурања имовине и службених возила

 20. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 80 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 628 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 5.92 MB)

 21. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на зидном сликарству Богородичине цркве у манастиру Студеница

 22. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 100 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 5.75 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 128 KB)

 23. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на Богородичиној цркви манастира Градац - друга фаза

 24. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 80 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 3.89 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 336 KB)

 25. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на цркви и у комплексу манастира Ђурђеви Ступови и радови на адаптацији и санацији зграде лапидаријума

 26. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 80 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 5.57 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 120 KB)

 27. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на археолошким остацима средњовековне трпезарије манастира Бања код Прибоја

 28. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 80 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 844 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 348 KB)

 29. Извођење конзерваторско рестаураторских радова на каменим фасадама цркве Св. Петра и Павла у Топчидеру

 30. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 100 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 856 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 128 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 100 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 376 KB)

 31. Набавка припремно завршних радова за потребе испитивања узрока провлаживања цркве у манастиру Милешева

 32. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 80 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 5.57 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 112 KB)

 33. Набавка припремно завршних радова за потребе испитивања узрока провлаживања цркве Св. Ђорђа на Опленцу

 34. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 80 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 2.10 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 112 KB)

 35. Набавка рачунарске опреме

 36. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 80 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 636 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 324 KB)

 37. Набавка нафтног деривата

 38. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 80 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 576 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 104 KB)

 39. Набавка софтвера

 40. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 80 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 592 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 108 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 104 KB)


ВРХ